Όπως αναφέρθηκε στο ηλεκτρονικό μήνυμα πρόσκλησης που λάβατε, στο πλαίσιο του ευρύτερου ερευνητικού προγράμματος για τη μελέτη της Ελληνικής Διασποράς που εκπονείται από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, πραγματοποιούμε μια σύντομη έρευνα, συμπληρωματική στην προηγούμενη μελέτη για τους Έλληνες του Ηνωμένου Βασιλείου στην οποία είχατε συμμετάσχει. Ο στόχος της έρευνας είναι η διερεύνηση των συνεπειών της πανδημίας. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα διαρκέσει περίπου 4 λεπτά και δεν απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις.

Η έρευνα συγχρηματοδοτείται από τον οργανισμό έρευνας και ανάλυσης διαΝΕΟσις. Το ευρύτερου ερευνητικό πρόγραμμα μελετά τη σχέση Ελλάδας με τη διασπορά της και διερευνά και τους τρόπους αλληλεπίδρασης του ελληνικού κράτους, και της Ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας με τη διασπορά . Επιπροσθέτως, διερευνά τους τρόπους με τον οποίους η ελληνική διασπορά μπορεί να επηρεάσει τον πολιτικό και οικονομικό μετασχηματισμό της Ελλάδας. Ο επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο Δρ. Όθων Αναστασάκης, Διευθυντής του Κέντρου Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEESOX) του κολεγίου St Antony’s στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Σας επισημαίνουμε ότι η συμμετοχή σας είναι απολύτως εθελοντική. Προτού υποβάλετε τις απαντήσεις σας στο τέλος του ερωτηματολογίου μπορείτε να αποσυρθείτε οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο κλείνοντας το πρόγραμμα περιήγησης. Σε αυτή τη περίπτωση τα δεδομένα σας θα διαγραφούν.

Έχετε λάβει πρόσκληση να συμμετέχετε σε αυτή την έρευνα επειδή συμμετείχατε στην προηγούμενη έρευνα για τους Έλληνες στο Ηνωμένο Βασίλειο που διενεργήθηκε από το Κέντρο Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEESOX) του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και μας δώσατε τη συγκατάθεσή σας να επικοινωνήσουμε μαζί για μία συμπληρωματική έρευνα.

Η έρευνα για την Ελληνική Διασπορά χρηματοδοτείται από ένα κονσόρτιουμ ιδιωτών. Επιπροσθέτως, αυτή η έρευνα έλαβε χρηματοδότηση από τον Οργανισμ;o Έρευνας και Ανάλυσης διαΝΕΟσις με έδρα την Αθήνα.

Δεν υπάρχει καμία αποζημίωση, χρηματική ή άλλου είδους, για τη συμμετοχή στην έρευνα και τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου.

Το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και το λογισμικό Qualtrics είναι οι διαχειριστές των δεδομένων με απόλυτο σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα και τον τρόπο με τον οποίο αυτά θα χρησιμοποιηθούν στην έρευνα. Από τις απαντήσεις σας, θα αφαιρεθούν όποια στοιχεία θα μπορούσαν να σας ταυτοποιήσουν και θα προστεθούν σε μια πλήρως ανώνυμη βάση δεδομένων προς ανάλυση. Θα θέλαμε την άδειά σας προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε τα ανώνυμα δεδομένα σας σε μελλοντικές έρευνες ή να διαμοιράσουμε τα δεδομένα στην ακαδημαϊκή κοινότητα (π.χ. σε διαδικτυακές βάσεις δεδομένων). Κάθε προσωπική πληροφορία που θα μπορούσε να σας ταυτοποιήσει θα αφαιρεθεί πριν να διαμοιραστούν ή δημοσιοποιηθούν τα δεδομένα.

Σε περίπτωση που έχουμε τη συγκατάθεσή σας ώστε να σας προσεγγίσουμε στο μέλλον για συμπληρωματική έρευνα, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση θα αποθηκευτεί για 4 χρόνια, ξεχωριστά από την ανώνυμη βάση δεδομένων, σε αρχείο με περιορισμένη πρόσβαση προστατευμένο µε συνθηματικό σε πανεπιστημιακό Η/Υ του υπεύθυνου του προγράμματος Δρ Όθων Αναστασάκη. Σε κάθε ερωτηματολόγιο θα δοθεί ένας αριθμός ταυτοποίησης για να μας βοηθήσει να συνδέσουμε τις απαντήσεις σε πιθανή μελλοντική έρευνας με τις απαντήσεις σας στην παρούσα έρευνά. Η βάση δεδομένων δεν θα εξαχθεί ούτε θα διαβιβαστεί και θα διαγραφεί πλήρως σε 4 χρόνια.

Aρμόδια μέλη του πανεπιστημίου της Οξφόρδης μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα ώστε να παρακολουθήσουν, να ελέγξουν και να διασφαλίσουν ότι τηρούνται όλοι οι προβλεπόμενοι από το νόμο κανόνες.

Η έρευνα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ηθικής του τμήματος Ανθρωπολογίας και Μουσειακής Εθνογραφίας, Αρ. Αν. SAME_C1A_20_094

Αν σας προβληματίζει κάτι στη συγκεκριμένη έρευνα μπορείτε να απευθυνθείτε στον ερευνητή Μανώλη Πρατσινάκη, manolis.pratsinakis@compas.ox.ac.uk, 01865274599, ο οποίος θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να σας απαντήσει σε κάθε ερώτημα. Ο ερευνητής θα μελετήσει τον προβληματισμό σας και μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες θα σας δώσει απάντηση για τον τρόπο με τον οποίο θα το αντιμετωπίσει. Αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι από την απάντηση ή επιθυμείτε να υποβάλετε επίσημο αίτημα παραπόνων, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον αρμόδιο Πρόεδρο της Επιτροπής Ηθικής του τμήματος Ανθρωπολογίας και Μουσειακής Εθνογραφίας, Email: hod@anthro.ox.ac.uk. H Πρόεδρος θα προσπαθήσει να επιλύσει το ζήτημα σε ένα εύλογα σύντομο χρονικό διάστημα.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν σε συνέδρια και σεμινάρια, θα δημοσιευθούν σε ακαδημαϊκά περιοδικά και βιβλία όπως και σε ελληνικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης. Επίσης θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδας του έργου και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Έρευνας και Ανάλυσης διαΝΕΟσις. Τέλος να επιλέξετε να λάβετε την έκθεση με τα ευρήματα της έρευνας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

As mentioned in the recruitment email, we are carrying out a short survey as a follow-up to the previous research on the socioeconomic, political and cultural profile of the Greeks in the UK in which you had kindly participated. The survey should take about 4 minutes. No background knowledge is required.

The survey is co-funded by the research and policy institute diaNEOsis and takes place in the context of a broader Greek Diaspora Project at the University of Oxford which explores the relationship between Greece and its diaspora in the context of Greece's decade long economic crisis and beyond. It further investigates how the Greek diaspora can affect Greece's political and economic transformation and explores ways for the Greek state, economy and society to interact with its diaspora. The principal researcher is Dr Othon Anastasakis who is attached to the St Antony’s College at the University of Oxford.

Please note that your participation is voluntary. You may withdraw at any point during the questionnaire for any reason before submitting your answers, by closing the browser, in which case your data will be erased.

You have been invited to participate in this survey because you have participated in the previous SEESOX study on the Greeks in the UK and you have given consent to be contacted you for a follow-up study.

The University of Oxford and Qualtrics are the data controllers with respect to your personal data, and as such will determine how your personal data is used in the study. Your answers will be added in a fully anonymized data set, which will be analysed. We would like your permission to use your anonymised data in future studies, and to share data with other researchers in publicly available online databases. Any personal information that could identify you will be removed or changed before files are shared with other researchers, uploaded in repositories or before results are made public.

In case you will consent in being re-approached for a follow-up study, your email account will be stored separately from the data set for a period of 4 years as a password encrypted file at the University personal computer of the principal investigator of the project Dr Othon Anastasakis. It will be assigned id number to help us link it to your answers in the current survey stream. This data set will not be shared or transferred and will be permanently erased in 4 years.

Responsible members of the University of Oxford may be given access to data for monitoring and/or audit of the study to ensure we are complying with guidelines, or as otherwise required by law.

This project has been reviewed by, and received ethics clearance through, the School of Anthropology and Museum Ethnography Departmental Research Ethics Committee of the University of Oxford [reference number SAME_C1A_20_094].

If you have a concern about any aspect of this project, please speak to the researcher Emmanouil Pratsinakis, manolis.pratsinakis@compas.ox.ac.uk, 01865274599 who will do their best to answer your query. The researcher should acknowledge your concern within 10 working days and give you an indication of how they intend to deal with it. If you remain unhappy or wish to make a formal complaint, please contact the Chair of School of Anthropology and Museum Ethnography Departmental Research Ethics Committee at hod@anthro.ox.ac.uk The Chair will seek to resolve the matter in a reasonably expeditious manner.

The survey results will be presented in conferences and workshops and on the websites of the Greek diaspora project and the diaNEOsis think tank, as well as published in academic journals and books and further disseminated through Greek and international media. You can be informed via the website of the project and may opt in for receiving the report with the survey findings via email.

The Greek diaspora project is funded by a consortium of private donors. In addition, this survey has received funding by the Athens based research and policy institute diaNEOsis.

There is no monetary or otherwise compensation for filling in this survey.