Όπως αναφέρθηκε στο ηλεκτρονικό μήνυμα πρόσκλησης που λάβατε, το Κέντρο Σπουδών για την Νοτιοανατολική Ευρώπη (SEESOX) στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Κολωνίας πραγματοποιεί μια έρευνα για την ελληνική διασπορά στη Γερμανία.

Η έρευνα συγχρηματοδοτείται από τον οργανισμό έρευνας και ανάλυσης διαΝΕΟσις. Η έρευνα λαμβάνει χώρα στα πλαίσια του ευρύτερου ερευνητικού προγράμματος για τη μελέτη της Ελληνικής Διασποράς που εκπονείται από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Το πρόγραμμα αυτό μελετά τη σχέση της Ελλάδας με τη διασπορά της και διερευνά τους τρόπους αλληλεπίδρασης του ελληνικού κράτους, και της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας με τη διασπορά. Ο επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Δρ. Όθων Αναστασάκης, Διευθυντής του Κέντρου Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEESOX) του κολεγίου St Antony’s στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και η υπεύθυνη της έρευνας για το Πανεπιστήμιο της Κολωνίας είναι η Δρ. Γιούλη Α. Παναγιωτοπούλου, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κολωνίας, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Τμήμα Εκπαιδευτικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Σας επισημαίνουμε ότι η συμμετοχή σας είναι απολύτως εθελοντική. Προτού υποβάλετε τις απαντήσεις σας στο τέλος του ερωτηματολογίου μπορείτε να αποσυρθείτε οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο κλείνοντας το πρόγραμμα περιήγησης. Σε αυτή τη περίπτωση τα δεδομένα σας θα διαγραφούν.

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία δειγματοληψίας, μπορεί να έχετε προσκληθεί απευθείας κάποιο μέλος της ερευνητικής ομάδας ή  μπορεί να έχετε προσκληθεί από έναν από τους γνωστούς σας στη Γερμανία που έχει ήδη συμμετάσχει στην έρευνα. Σε μεταγενέστερη φάση διαξαγωγής της έρευνας και αναλογά με τη συμμετοχή, το link του ερωτηματολογίου μπορεί να διαμοιραστεί και ευρύτερα.

Η έρευνα για την Ελληνική Διασπορά χρηματοδοτείται από ένα κονσόρτιουμ ιδιωτών. Επιπροσθέτως, αυτή η έρευνα έλαβε χρηματοδότηση από τον Οργανισμό Έρευνας και Ανάλυσης διαΝΕΟσις με έδρα την Αθήνα.

Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα λάβετε €7. Θα λάβετε το ποσό από την εταιρεία VEX μέσω ηλεκτρονικής κάρτας δώρου την οποία μπορείτε να εξαργυρώσετε στο Amazon της Γερμανίας. Η δωροκάρτα θα σας αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο 40 ημέρες από τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

Το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και το λογισμικό Qualtrics είναι οι διαχειριστές των δεδομένων με απόλυτο σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα και τον τρόπο με τον οποίο αυτά θα χρησιμοποιηθούν στην έρευνα. Από τις απαντήσεις σας, θα αφαιρεθούν όποια στοιχεία θα μπορούσαν να σας ταυτοποιήσουν και θα προστεθούν σε μια πλήρως ανώνυμη βάση δεδομένων προς ανάλυση. Θα θέλαμε την άδειά σας προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε τα ανώνυμα δεδομένα σας σε μελλοντικές έρευνες ή να διαμοιράσουμε τα δεδομένα στην ακαδημαϊκή κοινότητα (π.χ. σε διαδικτυακές βάσεις δεδομένων). Κάθε προσωπική πληροφορία που θα μπορούσε να σας ταυτοποιήσει θα αφαιρεθεί πριν να διαμοιραστούν ή δημοσιοποιηθούν τα δεδομένα.

Σε περίπτωση που έχουμε τη συγκατάθεσή σας ώστε να σας προσεγγίσουμε στο μέλλον για συμπληρωματική έρευνα, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση θα αποθηκευτεί για 3 χρόνια, ξεχωριστά από την ανώνυμη βάση δεδομένων, σε αρχείο με περιορισμένη πρόσβαση προστατευμένο µε συνθηματικό σε πανεπιστημιακό Η/Υ του υπεύθυνου του προγράμματος Δρ Όθων Αναστασάκη. Σε κάθε ερωτηματολόγιο θα δοθεί ένας αριθμός ταυτοποίησης για να μας βοηθήσει να συνδέσουμε τις απαντήσεις σε πιθανή μελλοντική έρευνας με τις απαντήσεις σας στην παρούσα έρευνά. Η βάση δεδομένων δεν θα εξαχθεί ούτε θα διαβιβαστεί και θα διαγραφεί πλήρως σε 3 χρόνια.

Aρμόδια μέλη του πανεπιστημίου της Οξφόρδης μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα ώστε να παρακολουθήσουν, να ελέγξουν και να διασφαλίσουν ότι τηρούνται όλοι οι προβλεπόμενοι από το νόμο κανόνες.

Η έρευνα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ηθικής του τμήματος Τμήματος Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων, Αρ. Αν. SSH/DPIR_C1A_23_006

Αν σας προβληματίζει κάτι στη συγκεκριμένη έρευνα μπορείτε να απευθυνθείτε στην ερευνήτρια, Μαριλένα Αναστασοπούλου, marilena.anastasopoulou@anthro.ox.ac.uk, +447534241053, η οποία θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να σας απαντήσει σε κάθε ερώτημα. Ο ερευνητής θα μελετήσει τον προβληματισμό σας και μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες θα σας δώσει απάντηση για τον τρόπο με τον οποίο θα το αντιμετωπίσει. Αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι από την απάντηση ή επιθυμείτε να υποβάλετε επίσημο αίτημα παραπόνων, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον αρμόδιο Πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας της Έρευνας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης: Πρόεδρος, Κοινωνικές Επιστήμες & Ανθρωπιστικές Επιστήμες Διατμηματική Επιτροπή Δεοντολογίας της Έρευνας. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ethics@socsci.ox.ac.uk | Διεύθυνση: Research Services, University of Oxford, Wellington Square, Oxford OX1 2JDOR. Ο Πρόεδρος θα επιδιώξει να επιλύσει το ζήτημα σε ένα εύλογα σύντομο χρονικό διάστημα.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν σε συνέδρια και σεμινάρια, θα δημοσιευθούν σε ακαδημαϊκά περιοδικά και βιβλία όπως και σε ελληνικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης. Επίσης θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδας του έργου και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Έρευνας και Ανάλυσης διαΝΕΟσις. Τέλος να επιλέξετε να λάβετε την έκθεση με τα ευρήματα της έρευνας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Wie in der Einladungs-E-Mail, die Sie erhalten haben, erwähnt, führt das Centre for Southeast European Studies (SEESOX) an der Universität Oxford in Zusammenarbeit mit der Universität Köln eine Studie über die griechische Diaspora in Deutschland durch.

Die Forschung wird von der Forschungs- und Analyseorganisation diaNEOsis kofinanziert. Die Forschung findet im Rahmen des umfassenderen Forschungsprojekts zur Erforschung der griechischen Diaspora statt, das von der Universität Oxford durchgeführt wird. Dieses Projekt untersucht die Beziehungen zwischen Griechenland und seiner Diaspora und erforscht die Art und Weise, wie der griechische Staat sowie die griechische Wirtschaft und Gesellschaft mit der Diaspora interagieren. Der wissenschaftliche Koordinator des Projekts ist Dr. Otto Anastasakis, Direktor des Zentrums für Südosteuropastudien (SEESOX) am St. Antony's College der Universität Oxford, und die Forschungskoordinatorin für die Universität zu Köln ist Dr. Julie A. Panagiotopoulou, Professorin an der Universität zu Köln, Humanwissenschaftliche Fakultät, Department Erziehungs- und Sozialwissenschaften.

Bitte beachten Sie, dass Ihre Teilnahme völlig freiwillig ist. Vor dem Absenden Ihrer Antworten am Ende des Fragebogens können Sie Ihre Teilnahme jederzeit und ohne Angabe von Gründen abbrechen, indem Sie den Browser schließen. In diesem Fall werden Ihre Daten gelöscht.

Es kann sein, dass Sie direkt von einem der Forschungsteams eingeladen wurden, oder dass Sie gemäß der Methodik des respondent-driven sampling von einem Ihrer Bekannten in Deutschland eingeladen wurden, der bereits an der Umfrage teilgenommen hat. Es steht Ihnen jederzeit frei, sich aus der Umfrage zurückzuziehen. Weitere Informationen zur RDS-Stichprobenmethodik finden Sie hier

Die Universität Oxford und die Software Qualtrics sind die Datenverwalter, die den Schutz personenbezogener Daten und deren Verwendung im Rahmen der Studie in vollem Umfang respektieren. Alle Daten, die Sie identifizieren könnten, werden aus Ihren Antworten entfernt und für die Analyse in eine vollständig anonyme Datenbank aufgenommen. Wir bitten Sie um Ihre Erlaubnis, Ihre anonymisierten Daten in zukünftigen Umfragen zu verwenden oder die Daten mit der akademischen Gemeinschaft zu teilen (z. B. in Online-Datenbanken). Alle persönlichen Informationen, die Sie identifizieren könnten, werden entfernt, bevor die Daten weitergegeben oder veröffentlicht werden.

Für den Fall, dass wir Ihr Einverständnis haben, Sie in Zukunft für weitere Forschungen anzusprechen, wird Ihre E-Mail-Adresse für drei Jahre getrennt von der anonymen Datenbank in einer passwortgeschützten Datei mit eingeschränktem Zugang auf einem Universitätscomputer gespeichert, der dem Projektleiter Dr. Otto Anastasakis gehört. Jeder Fragebogen wird mit einer Identifikationsnummer versehen, die es uns ermöglicht, die Antworten in einer eventuellen künftigen Umfrage mit Ihren Antworten im Rahmen dieser Untersuchung zu verknüpfen. Die Datenbank wird nicht extrahiert oder übermittelt und nach 3 Jahren vollständig gelöscht.

Bevollmächtigte Mitarbeiter/innen der Universität Oxford können auf die Daten zugreifen, um die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften zu überwachen, zu überprüfen und sicherzustellen.

Die Forschung wurde von der Ethikkommission des Fachbereichs Politik und Internationale Beziehungen genehmigt, Nr. SSH/DPIR_C1A_23_006

Wenn Sie im Rahmen dieser Studie Bedenken haben, können Sie sich an die Forscherin Marilena Anastasopoulou, marilena.anastasopoulou@anthro.ox.ac.uk, +447534241053, wenden, die sich bemühen wird, alle Ihre Fragen zu beantworten. Die Forscherin wird Ihr Anliegen prüfen und Ihnen innerhalb von 10 Arbeitstagen eine Antwort darauf geben, wie Sie es angehen können. Wenn Sie mit der Antwort nicht zufrieden sind oder eine formelle Beschwerde einreichen möchten, wenden Sie sich bitte an den zuständigen Vorsitzenden des Forschungsethikausschusses der Universität Oxford: Vorsitz, Interfakultärer Forschungsethikausschuss für Sozial- und Geisteswissenschaften. E-Mail-Adresse: ethics@socsci.ox.ac.uk | Adresse: Research Services, University of Oxford, Wellington Square, Oxford OX1 2JDOR. Der Vorsitzende wird sich bemühen, die Angelegenheit innerhalb eines angemessen kurzen Zeitraums zu klären. 

Die Ergebnisse der Untersuchung werden auf Konferenzen und Seminaren vorgestellt und in wissenschaftlichen Zeitschriften und Büchern sowie in griechischen und internationalen Medien veröffentlicht. Sie werden auch auf der Projekt-Website und auf der Website der Forschungs- und Analyseorganisation diaNEOsis veröffentlicht. Schließlich haben Sie die Möglichkeit, den Bericht mit den Forschungsergebnissen per E-Mail zu erhalten.

Die Griechische Diaspora-Umfrage wird von einem Konsortium von Privatpersonen finanziert. Darüber hinaus wurde diese Umfrage von der in Athen ansässigen Forschungs- und Analyseorganisation diaNEOsis finanziert.

Für das Ausfüllen des Fragebogens erhalten Sie 7 €. Sie erhalten den Betrag von VEX in Form eines elektronischen Geschenkgutscheins, den Sie bei Amazon Deutschland einlösen können. Der Gutschein wird Ihnen spätestens 40 Tage nach Abschluss des Fragebogens per E-Mail zugesandt.